Plaatje bij het artikel van OBS De Salto

De Salto: Eerste ‘Vier Keer Wijzer-school’ van Rijssen!!!

De Salto: Eerste ‘Vier Keer Wijzer-school’ van Rijssen!!!

In het hele land willen meer dan 600 basisscholen ‘Vier keer wijzer-school’ worden. De Salto is de 1e van Rijssen en de 15e school van Nederland die gecertificeerd wordt. “De leerkrachten hebben drie jaar lang training gevolgd en er keihard voor gewerkt om dit neer te zetten.”, zo vertelt Marco Bastmeijer (www.vierkeerwijzer.nl).

Elk kind is verschillend en leert anders. Ieder kind heeft een talent.  De een leert door te doen, de ander door te kijken, weer een ander leert door te lezen of na te denken. Zo zijn er 8 verschillende intelligenties ontdekt door Howard Gardner, ook wel ‘meervoudige intelligentie’ of MI genoemd.

Het vraagt van een leerkracht afstemming van aanbod en omgeving om ieder kind aan het leren te krijgen. In augustus 2014 wordt het Passend onderwijs in Nederland ingevoerd, met een passende plek voor elk kind, zo huisnabij mogelijk.

Op een ‘Vier keer wijzer- of MI-school’ is het leerstofaanbod en de inrichting zo dat elk kind met plezier aan de slag gaat om zijn leerdoelen te behalen. Op De Salto krijgen de kinderen ’s ochtends de basisvakken lezen, taal, spelling en rekenen aangeleerd. ’s Middags werken/spelen de jonge kinderen rondom MI-thema’s, zoals sprookjes, op reis, water.  Vanaf groep 5 zijn er MI-thema’s voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Er zijn instructielessen, waarbij de leerkracht informatie geeft over het onderwerp, bijvoorbeeld ‘De Tachtig jarige oorlog’. En er zijn zelfstandige lessen, waarbij de kinderen doelgericht aan de slag gaan met vragen uit de Kerndoelen basisonderwijs. Anders is de manier waarop zij tot die antwoorden kunnen komen, bijvoorbeeld bij het thema Noord-Nederland, groep 6: Wat weet je over de Waddenzee?” Dit kan door te lezen/schrijven (boeken, internet, documentatiecentrum), te tekenen/schilderen (plattegrond van de Waddeneilanden),  te ontwerpen (maquette van de Waddenzee), te berekenen (afstanden tussen het vaste land en de eilanden, tijden eb en vloed),  te luisteren (luisterboek, filmpjes internet, uitleg leerkracht), te verzamelen (dieren die leven op de Wadden), door te doen (toneelstuk over eb en vloed in de Waddenzee), door na te denken (hoe zou het zijn als ik een zeehond op de Waddeneilanden was?).  De leerkracht voert gesprekjes met elk kind om te weten of het doelgericht bezig is. De kinderen presenteren aan het eind van het thema aan de klas wat zij geleerd hebben.

“Kinderen leren veel meer, met veel meer plezier en heel doelgericht”, zegt Mieke van Waas, directeur van De Salto, “door het zelf te doen en te ontdekken, op hun manier, met hun talent!”

Deel deze pagina: