Plaatje bij het artikel van OBS De Salto

Godsdienstig en Humanistisch vormingsonderwijs

De Salto biedt zowel Godsdienstig Vormingsonderwijs (op protestants-christelijke grondslag), als Humanistisch Vormingsonderwijs aan,
voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Deze lessen duren 45 minuten per week en worden gegeven door vakleerkrachten.

Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO)

Tijdens de godsdienstlessen worden er verhalen uit de Bijbel verteld. De verhalen worden in een hedendaags perspectief geplaatst, waaruit de leerlingen een levensles kunnen halen.  

De gebeurtenissen rondom het ontstaan van de christelijke feestdagen, zoals Kerstmis, Palmpasen, Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren worden ook besproken, zodat de kinderen de achtergrond van deze feestdagen leren kennen.

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

In de lessen humanistische vorming komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals normen en waarden, respect en het leren omgaan met verschillen. Dit gebeurt allemaal in de vorm van verhalen, spelletjes, filmpjes en discussies.

Deel deze pagina: