Plaatje bij het artikel van OBS De Salto

Meervoudige intelligentie

Ieder kind is verschillend en ieder kind leert anders.

 

Op De Salto willen wij de talenten van kinderen benutten. 

Als wij kinderen iets willen leren, moeten we uitgaan van die verschillende manieren om iets te begrijpen en te onthouden.
De een leert door te doen, een ander moet het ‘voor zich zien’ en weer een ander moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Filmpje over Meervoudige Intelligentie op De Salto

Verschillende leerstijlen

Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden. Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind op welke manier leert en we zullen moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden (Bastmeijer, 2011). (link: www.vierkeerwijzer.nl)

De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligenties. Ieder mens bezit ze alle acht, men heeft er echter vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert, bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten (Gardner, 1983).

Om dit te kunnen verwezenlijken is afstemming tussen kind, volwassene, leerstof, organisatie en schoolgebouw nodig, waarbij wordt uitgegaan van de drie basisbehoeften relatie, competentie en autonomie (Stevens, 1997). 

Deel deze pagina: