Plaatje bij het artikel van OBS De Salto

Techniek

Dankzij de subsidie van KWTO, het kenniscentrum voor Wetenschap en Technologie Oost, konden wij allerlei materialen aanschaffen voor ons techniekonderwijs.

De kleuters zijn al heel enthousiast bezig geweest met de tandwielen en de ketting die daar om heen loopt (georello tech).

Ook voor de oudere kinderen zijn er techniekmaterialen aangeschaft, zoals een microscoop, auto's op zonne-energie en Fischer-techniek bouwpakketten.

We willen het techniekonderwijs zoveel mogelijk integreren in de MI-thema's van Vier Keer Wijzer.

 

 Beleid Wetenschap en techniek op De Salto

Leerlingen zijn voor ons uniek en we zorgen ervoor dat ze eigenaar zijn en blijven van hun eigen talentontwikkeling. We houden rekening met hun sociale achtergrond.
Wij zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor elke leerling, zodat iedere leerling het maximale uit zichzelf kan halen.
Ouders zijn onze partners. Samen met ouders en leerlingen stellen wij doelen, die we gezamenlijk willen bereiken, om de kinderen voor te bereiden op de eigen rol in de samenleving.

Op basisschool De Salto stimuleren we kinderen onderzoeken en ontwerpend te leren bij de wereldoriëntatie-vakken: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. 

Ons uitgangspunt is dat elk kind verschillend is en op een andere manier leert. Hij/zij kan daarbij gebruik maken van acht verschillende intelligenties (Gardner, 1983).

We hanteren de methode Vier Keer Wijzer (Bastmeijer, 2011) en bieden de leerstof aan vanuit de Meervoudige intelligentie. We onderscheiden 8 intelligenties: taal, getal, natuur, samen, ik, denk, doe en kijk. We noemen het MI-onderwijs.

Het is thematisch onderwijs, waarbij de kinderen zich 3 weken lang verdiepen in een thema van geschiedenis, aardrijkskunde of natuur. Het thema start met een leerkrachtles en de lessen daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag met het onderwerp. Zij moeten doelgericht antwoord vinden op de 5 hoofdvragen (kerndoelen dekkend) per thema. De leerkracht heeft een begeleidende rol, waarin zij in gesprek gaat met het individuele kind en verdiepende vragen stelt. De kinderen zoeken de antwoorden op de vragen door zelf aan de slag te gaan op de manier waarop zij het beste leren (vanuit hun intelligentie) en die hen intrinsiek motiveert. De leerkracht kan differentiëren door verschillende eisen te stellen aan het werk op basis van de mogelijkheden en talenten van de kinderen. De leerlingen presenteren aan het eind van het project hun werk aan de groep en/of aan hun ouders. De groep en de leerkracht reflecteren en geven feedback op het resultaat en het proces.  

Daarnaast gebruiken we de techniekkisten van stichting Zwaluwstaarten, met allerlei praktische, techniekopdrachten voor de technieklessen. Deze lessen staan op zichzelf.

In 2016-2017 willen wij het techniekonderwijs gaan integreren met het MI-onderwijs. Doel hiervan is het techniekonderwijs betekenisvol te maken door het aan de thema’s te koppelen. Kinderen kunnen dan tijdens een thema voor een ‘techniek-kaart’ kiezen en technische vaardigheden opdoen.

Om dit te kunnen realiseren zullen wij techniekmaterialen aanschaffen, die aansluiten bij de thema’s van Vier Keer Wijzer.

Deel deze pagina: