Plaatje bij het artikel van OBS De Salto

Zorg

Het kind staat centraal.

 

We stemmen ons onderwijs af op de behoeften en mogelijkheden van het kind.

Door in te gaan op de onderwijsbehoeften van kinderen is het noodzakelijk dat er gedifferentieerd en flexibel gewerkt wordt. Het veronderstelt een denken, praten en handelen in mogelijkheden en kansen, in plaats van eenzijdig uitgaan van kindbeperkingen en/of ontwikkelings- en leerachterstanden.

De kwaliteit van de leerkracht 

De groepsleerkracht speelt de centrale rol in de zorg voor leerlingen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de kinderen in de groep. De leerkracht wordt uitgedaagd om aan verschillen tegemoet te komen. Niet door ze op te heffen of te verkleinen, maar door alle leerlingen onderwijs te geven dat wat betreft vorm, inhoud en planning het best bij hun mogelijkheden aansluit.

Meer informatie vindt u in onze schoolgids en in deze bijlage zorgroute

Deel deze pagina: