Plaatje bij het artikel van OBS De Salto

Ouders

Alles voor ouders vindt u hieronder.

Bij ziekte

Afmelding van een zieke leerling lees verder

Inschrijving leerlingen

U kunt uw kind op elk moment inschrijven! lees verder

Ouderportaal

Ouderportaal Parnassys lees verder

Ouderraad

lees verder

Medezeggenschapsraad

De MR is ook uw aanspreekpunt lees verder

Contact met leerkrachten

Samenwerken met ouders vinden wij belangrijk. lees verder

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op. lees verder

Buitenschoolse opvang BSO

Voor- en naschoolse opvang lees verder

Foto's

lees verder

Naar het voorgezet onderwijs

Na 8 jaar basisonderwijs is het tijd voor de volgende stap, het voorgezet onderwijs. lees verder

Deel deze pagina: