Informatie nieuwe ouders

Bent u op zoek naar een school voor uw kind?

Oriëntatie

Op deze website en in onze Schoolgids vindt u informatie over de inrichting van ons onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op Obs de Salto.

Kom kennismaken!

Maak een afspraak met de directeur. Neem een kijkje in de school.

U kunt dan met eigen ogen zien hoe de kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan, hoe de sfeer op de school is en hoe het gebouw er van binnen en buiten uit ziet. Ook kunt u allerlei vragen stellen.

Open huis op 22 januari

In januari is de Open dag voor belangstellende ouders. Overdag kunt u in de klassen kijken en een les bijwonen als u dat interessant vindt. ’s Avonds zijn er naast de leerkrachten ook mensen van de ouderraad en medezeggenschapsraad aanwezig om van alles te vertellen over de school en hun eigen ervaring als ouder van Obs de Salto.

Inschrijving

Door het aanmeldingsformulier in te vullen wordt de inschrijving in behandeling genomen. Het is mogelijk dat de school verzoekt om extra informatie of een aanvullend intakegesprek.

Er zijn geen wachtlijsten, maar het is heel belangrijk om wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. We volgen bij inschrijving dan ook het protocol instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen dat voor alle ROOS-scholen is vastgesteld.

Nieuwe leerlingen, die door verhuizing zijn komen wonen in Rijssen en onze school willen gaan bezoeken, zijn van harte welkom. De school schrijft een leerling pas definitief in, na een gesprek met de directeur en/of intern begeleider van de vorige school en wanneer het onderwijskundig rapport van de vorige school, voorzien van alle eventuele onderzoekgegevens, in ons bezit is. Daaruit moet blijken, dat het kind het reguliere basisonderwijs op onze school kan gaan volgen.

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ