Communicatie

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over uw kind(eren) in de schoolsituatie. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Een goede samenwerking tussen school en thuis is belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van een kind.

Gesprek met directie

De directeur heeft geen officieel spreekuur. U kunt haar in de meeste gevallen direct aanspreken. Als dat niet lukt, kunt u altijd een afspraak met haar maken, telefonisch of via directeur@obsdesalto.nl .

Welke vormen van communicatie hebben we?

  • Schoolgids
  • Nieuwsbrief
  • Website
  • Informatie-gesprekken
  • Rapporten
  • Contactgesprekken
  • Ouderportaal
  • Parro app