Digitaal werken

De leerlingen maken voor de digitale verwerking van de lesstof bij rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie (Vier Keer Wijzer) gebruik van Chromebooks. Elk kind heeft een ‘eigen Chromebook’ van school, waar het in de groepen 5 t/m 8 mee werkt. In groep 3 en 4 wordt het digitaal verwerken geoefend en ontwikkeld. In groep 1/2 gebruiken de kinderen een i-pad en het digibord om educatieve spelletjes op te spelen, als onderdeel van het spelen en werken in de hoeken met educatief speelgoed en spelmaterialen.

Leerlingen mogen een mobiele telefoon niet gebruiken tijdens de schooluren. Alleen in uitzonderlijke situaties, in overleg met de leerkracht. Zij moeten hun mobiel bewaren in hun tas of afgeven bij de leerkracht. De school is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies.