Levensbeschouwing

Obs de Salto is een openbare school

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Godsdienstig of Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO/HVO)

Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool  Godsdienstig of Humanistisch Vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders daarom vragen. GVO/HVO is niet verplicht en zonder kosten. GVO/HVO laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor humanistisch, protestants, katholiek, islamitisch, boeddhistisch of hindoeïstisch vormingsonderwijs.

Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen voor groep 5 t/m 8. Vereist is een minimale deelname van tenminste 7 leerlingen en een beschikbare GVO- of HVO-docent voor de specifieke levensbeschouwelijke richting.