Meervoudige intelligentie-Wereld Oriëntatie

De Salto is een gecertificeerde ‘Vier Keer Wijzer-school’.

We gebruiken voor wereldoriëntatie de werkwijze van “Vier Keer Wijzer” van Marco Bastmeijer. Uitgangspunt van deze methode is het inzetten van de
Meervoudige Intelligentie. Elk kind is verschillend en leert op een andere manier. We gaan uit van de talenten van de kinderen.
De methode voldoet aan de Kerndoelen (2006).

In groep 1 en 2 is het wereldoriëntatieonderwijs, inclusief het vak verkeer, een onderdeel van het Piramide project en verrijkt met het aanbod van de
acht intelligenties (Vier Keer Wijzer).

In de groepen 3 en 4 worden de thema’s van Veilig Leren lezen en MI-thema’s gebruikt voor het
wereldoriëntatieonderwijs, inclusief het vak verkeer, met gebruikmaking van de acht intelligenties (Vier Keer Wijzer).

In groep 5 t/m 8 worden er per jaar vier thema’s voor geschiedenis, vier thema’s voor aardrijkskunde en vier thema’s voor natuur behandeld. De
thema’s duren 2 tot 3 weken. Per week is er één instructieles en zijn er twee zelfstandige lessen.