Onze kwaliteit

Hoe kijken wij naar kinderen, ouders en samenleving?

Ieder kind is verschillend en ieder kind leert anders. We respecteren dat en stimuleren dat het eigenaarschap voor de eigen leerontwikkeling bij het kind komt te liggen. We bieden door ons onderwijs (Vier Keer Wijzer en meervoudige intelligentie) kinderen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen.

We houden rekening met hun sociale achtergrond. Wij zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor elke leerling, zodat iedere leerling het maximale uit zichzelf kan halen.
Ouders zijn onze partners. Samen met ouders en leerlingen stellen wij uitdagende doelen, die we gezamenlijk willen bereiken, om de kinderen voor te bereiden op de eigen rol in de samenleving. We willen dat kinderen, ouders en leerkrachten met plezier naar onze school gaan.

Wat beloven wij?

Wij beloven onze leerlingen dat ze zich thuis kunnen voelen en dat ze zichzelf mogen zijn. Wij beloven dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien en het maximale uit zichzelf kan halen.
Wij beloven onze ouders optimale betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind en verwachten dat ook van de ouders.

Wat is onze kracht?

Wij zijn leidend in het omgaan met verschillen tussen leerlingen en het betrekken van ouders bij de ontwikkelingen van hun kind.
Diversiteit en verscheidenheid van kinderen  in onze scholen, gebruiken wij als kracht om open, kritisch en respectvol in een snel veranderende wereld te staan.

Wij zijn heel goed in het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor  iedere leerling.

Wij blinken uit in het ontplooien van talenten van iedere leerling. Taal is onze kracht! Onze organisatie vormt een professionele leergemeenschap, waarin leerkrachten maximale kans en stimulans krijgen tot persoonlijke en professionele groei.
Met Meervoudige Intelligentie, ontwikkelgesprekken en Opbrengstgericht Passend Onderwijs als uitgangspunt in ons dagelijks onderwijs, willen we ons onderwijsconcept vorm geven.