OR

De ouderraad organiseert samen met de leerkrachten alle feesten en activiteiten gedurende het schooljaar, zoals  kinderboekenweek, sinterklaas, Kerst, open dag, carnaval, filmavond, pasen, avondwandelvierdaagse, eindfeest, afscheid en musical groep 8. Voor deze activiteiten vragen wij van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage van € 23,- per jaar. Daarnaast worden elk schooljaar door het team schoolreizen voor de kinderen georganiseerd, waarvoor de ouders de kosten moeten betalen aan de OR. De actuele kosten vindt u in de Schoolgids.
De financiën van de ouderraad zijn ondergebracht in de Stichting Vrienden van de Overes (oude naam van De Salto). De ouderraad vergadert na elke schoolvakantie. In de ouderraad hebben ongeveer 6 ouders zitting, die elke twee jaar herkiesbaar zijn.