Ouderbetrokkenheid

Werkgroep ouderbetrokkenheid

De werkgroep ouderbetrokkenheid neemt initiatieven om de openbare school te profileren en behartigt de belangen van leerlingen, ouders en school van De Salto. Er zitten 3 ouders en 3 leerkrachten en de directeur in de werkgroep. Belangstellende ouders kunnen zich aanmelden voor deze werkgroep, die ongeveer 6 keer per jaar vergadert.

Hulpouders

Voor allerhande activiteiten door het jaar heen maakt de school gebruik van hulpouders. Deze ouders helpen bij verschillende activiteiten, zoals: verkeersouders, luizenouders, prentenboeken-uitleen, fietsouders en auto-meerijd-ouders. We vinden het heel fijn dat veel ouders op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan het onderwijs op De Salto. De OR stelt jaarlijks een hulpouderlijst op, met de namen en activiteiten waarbij de ouders kunnen helpen.

Burendag