Obs de Salto heeft een Peuteropvang in het gebouw!

Columbus Junior biedt Peuteropvang aan op twee locaties in Rijssen.
Peuteropvang Roezemoes zit aan de Keizersdijk bij basisschool De Salto en Peuteropvang is een goede voorbereiding op de basisschool.

De peuters kunnen 2 dagdelen per week naar de peuteropvang. Er is een peutergroep op de maandagochtend en donderdagmiddag en een peutergroep op de dinsdagmiddag en vrijdagochtend.

Aanmelden via 0614632256 of kindadministratie@columbusjunior.nl

Net als op de basisschool staat er elke periode een thema centraal, bijvoorbeeld wonen, ziek en gezond, kleding, feest, eten en drinken. De peuters leren spelenderwijs alle begrippen en woorden over het thema. Het lokaal is zo ingericht dat de kinderen zich op alle ontwikkelingsgebieden kunnen ontwikkelen.

Columbus Junior biedt naast reguliere peuteropvang ook VVE (Voor-en Vroegschoolse Educatie) aan, gericht op het voorkomen of verminderen van ontwikkelingsachterstanden. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs sociaal-emotionele, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van VVE is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier hun schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. VVE begint op de Peuteropvang en loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool. Basisschool De Salto biedt ook VVE aan, waardoor er sprake is van een doorgaande ontwikkelingslijn.

De VVE-peuters kunnen vier dagdelen naar de peuteropvang, waarvan twee dagdelen betaald moeten worden en twee dagdelen gratis zijn. Peuteropvang is voor de meeste ouders even duur als de vroegere peuterspeelzalen waren.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan bent u van harte welkom om een kijkje te nemen op één van onze locaties.
Bel 0548-63 23 00 om een afspraak te maken.

Voor meer informatie kijkt u op:  https://www.columbusjunior.nl